Υδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο αποτέλεσμα, έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και προσθέσει τη δυνατότητα σε κάθε Δήμο να δημιουργήσει με πολύ απλό τρόπο τη μοναδική μηχανογραφική λύση της ύδρευσης & αποχέτευσης!

Η εφαρμογή Ύδρευση, βασίζεται στον Business Explorer της εταιρείας SoftOne.

Λεπτομερειες

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που αναπτύξαμε και προσθέσαμε  είναι τα εξής:

Δυνατότητες

Διαχείριση Υδρομέτρων

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Διαχείριση Προμηθειών – Διαύγεια – Επίτροπος – CPV

Αυτόματη ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ

Διακανονισμοί

Χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Μετρήσεις ανά δρομολόγιο & Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Ειδικά τιμολόγια

Αυτόματη ανάρτηση σε Διαύγεια

Περιγραφη

Διαχείριση Υδρομέτρων

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια , Ιστορικό Μεταβολών Συναλλασσομένων & Παραμέτρων Υπολογισμών. Καρτέλα υδρομέτρου ανά υπόχρεο λογαριασμού, καρτέλα μετρήσεων.

Αυτόματη χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Αυτόματη καταγραφή συντεταγμένων υδρομέτρου κατά τη διάρκεια καταχώρησης της νέας μέτρησης, καθώς και δυνατότητα φωτογράφησης, λήψης video, φωνητικής καταχώρησης.

Διαχείριση Προμηθειών

Διαύγεια – Επίτροπος – CPV (Διεθνής κωδικοποίηση ειδών).

Διαχείριση Καταναλωτών

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια, Συγκεντρωτικές και αναλυτικές καρτέλες ανά Καταναλωτή / Υδρόμετρο, Ισοζύγια, Καταστάσεις υπολοίπων. Ενιαίο αρχείο Υπόχρεων λογαριασμών, Ιδιοκτητών , Ενοίκων.

Παραστατικά Μετρήσεων ανά δρομολόγιο και Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Αυτόματη έκδοση από Δελτία Υδρομέτρησης, υπολογισμός χρεώσεων, τόκων, προσαυξήσεων κ.λ.π. Έκδοση Πιστωτικών & Ακυρωτικών Λογαριασμών.

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Με την καταχώρηση του πρωτογενούς παραστατικού.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Συνημμένα στην καρτέλλα του καταναλωτή και προσβάσιμα από όλα τα σημεία της υπηρεσίας στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Παραστατικά Συνδέσεων, Διακοπών

Εισπράξεις

  1. Αυτόματη εύρεση ανεξόφλητων λογαριασμών ανά ομάδα υπηρεσιών.
    Είσπραξη με οποιαδήποτε τρόπο (Μετρητά, Επιταγή , Πιστωτική κάρτα, Εμβασμα, Ταχυπληρωμή κ.λ.π.)
  2. Εξόφληση Λογαριασμού με Barcode
  3. Είσπραξη οιαδήποτε ποσού με αυτόματο επιμερισμό σε εισπραττόμενες υπηρεσίες (FIFO).

Διακανονισμοί

Αυτόματος Υπολογισμός δόσεων , Υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων .
Καρτέλα παρακολούθησης του διακανονισμού.

Τιμές και Τιμολογιακές Πολιτικές

Οριζόμενο ανοικτό σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης, ελέγχου και εγκρίσεων τιμών, Τήρηση αναλυτικού αρχείου τιμών κατά είδος υπηρεσίας, τιμολογιακή κατηγορία. Διατήρηση Ιστορικού Τιμών.

On Line ενημέρωση Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού από όλα τα παραστατικά ύδρευσης.

Δυνατότητα προβολής λογαριασμών – καρτέλας υδρομέτρου, πληρωμής λογαριασμού από το INTERNET

Δυνατότητα αποστολής λογαριασμών μέσω email

Ανάλυση Λογαριασμού

analysh

Για περισσοτερες πληροφοριες η ενδιαφερον παρουσιασης ..